Mengenai kami

Mengenai kami

Anonim

Untuk versi bahasa Inggeris sila rujuk di sini.

Hello Health Group adalah syarikat MedTech terkemuka yang memberi tumpuan kepada membangunkan platform kesihatan di negara-negara membangun. Misi Hello Health Group menjadi nombor satu di dunia dari segi pendidikan kesihatan, menyediakan maklumat kesihatan yang boleh dipercayai dan mudah diakses oleh semua, membolehkan kita semua hidup lebih sihat dan lebih bahagia. Pada tahun 2015, kami membina sebuah pasukan yang berpengalaman dengan latar belakang yang pelbagai dari perniagaan internet, penjenamaan & pemasaran, dan kesihatan. Itulah sebabnya kita, dan akan sentiasa menjadi nombor satu.

Hello Health Group adalah organisasi yang kami percaya telah memenuhi keperluan maklumat kesihatan di Internet. Kami menyediakan maklumat yang boleh dipercayai, mewujudkan komuniti sokongan, dan memberikan pengetahuan kesihatan mendalam untuk anda. Kami adalah sumber maklumat kesihatan yang asal dan paling terkini serta menawarkan bahan lain dari penyedia kandungan kami. Kakitangan editorial kami menggabungkan kewartawanan, pengeluaran kandungan, ulasan ahli dan ulasan perubatan, untuk menyediakan pelbagai untuk pembaca kami supaya anda dapat mencari apa sahaja yang anda cari.

Hampir semua ahli kumpulan editorial perubatan di Hello Health Group telah menghabiskan seluruh kerjaya mereka yang membantu orang mendapatkan maklumat perubatan dan kesihatan, serta sokongan dan perkhidmatan perubatan yang mereka perlukan. Hello Health Group didedikasikan untuk menyediakan maklumat kesihatan yang berkualiti sambil mengekalkan integriti editorial kami.

Pilihan Editor